Neden, Nasıl, Ne zaman?

ÖZERKLİK / ÖZYÖNETİM

Faik Bulut, Fırat Anlı, Çetin Gürer, Yusuf Karataş, Fehim Işık

Çoğunlukla özyönetim ilanlarına konu olan ilçeler, mahalleler ‘özel müfreze’lerle günlerce süren ‘özel’ kuşatma seanslarına tabi tutuluyor, sıkıyönetim uygulanıyor.
Bu haliyle, özerklik/özyönetim açıklamaları, 7 Haziran seçimleri sonrasında başlayan çatışma sürecine eklenen önemli bir tartışma konusu oluyor.
Peki nedir bu özyönetim ya da özerklik denilen? Mahallelere kazılmış, savunma amaçlı ‘hendekler’le özdeşleştirilip kriminalize edilecek ‘gündelik’ bir ‘eylem hali’ olmasa gerek…
Resmî parantezlerle düşünmüyorsak eğer, özerklik/özyönetim meselesinin sosyal, siyasal, ekonomik ve ideolojik boyutlara sahip bir konu olduğunu görürüz. Kürtler bağlamında da geçmişe uzanan bir öyküsü var ve tarihsel referanslar içeren ‘kaderini tayin hakkı’ biçimlerinden biri… Hiç de güncel değil yani… Dosya sayfalarımızı, bu tarihselliği bağlamında özyönetim/özerklik tartışmalarına ayırdık…

• Son özerklik tartışmalarının gündeme gelme koşulları, niteliği…
• Kürdistan’ın dört parçasındaki özerklik tarihi…
• Kürtlerin kaderlerini tayin biçimi açısından, bağımsızlıktan ‘demokratik özerklik’ ya da ‘özyönetim’e uzanan ‘Kuzey’deki dönüşümün hikâyesi…
• Özerklik, bağımsızlığın tamamen yadsınması mıdır, yoksa bir ‘ara durak’ mıdır?
• Tüm Türkiye için önerilen, formüle edilen “Demokratik Özerklik” modelinin toplumsal/siyasal karşılığı var mıdır?
• ‘Demokratik Özerklik’ mi ‘Bölgesel Özerklik’ mi tartışması… Aralarındaki ilişki ya da mesafe; ilkinin diğerine ‘batıda meşruiyet sağlama’ formülü olduğu yönündeki görüşler…
• Avrupa Yerel Yönetimler Şartı, Kürt sorununun çözümü veya özerklik taleplerini karşılayacak stratejik bir durak olabilir mi? Kürt hareketinin (askerî ve siyasi olarak) geldiği düzey bu çerçeveye sığar mı? ‘Şart’ın kabulünü bir ‘ara durak’ olarak mı önemsemeli, görmeli?.. vb…