BASIN TOPLANTISINA ÇAĞRI

Susmuyoruz

Kanun Hükmünde Kararname’ler, hayat ve kültür karşısında hükümsüzdür!
Kapatılan dergilerimizle ilgili süreci paylaşmak, yükselen baskı koşullarında yayıncılığı konuşmak, susmayacağımızı
ilan etmek üzere bir araya geliyoruz.
Sizi de bekliyoruz.

Yer: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Kemankeş Caddesi No: 31 / KARAKÖY
Tarih: 1 Kasım 2016 Salı
Saat: 11.000

ÖZGÜRLÜK DÜNYASI
TİROJ
EVRENSEL KÜLTÜR